PARKMANAGEMENT / Bereikbaarheid en verkeer

Collectieve bewegwijzering

Bij de hoofdentree en de parkeerhaven zijn welkomst- en informatieborden geplaatst. Op het bedrijventerrein zijn langs de Driemanssteeweg straatnaamverwijzingsborden geplaatst.

Verkeersmaatregelen

Om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • opheffing éénrichtingsverkeer Aploniastraat en verbeterde parkeersituatie
  • aanleg fietssuggestiestroken en 50 km markering Driemanssteeweg
  • instelling stopverbod zuidzijde Driemanssteeweg
  • aanpak overlast parkeren en overnachten vrachtwagens
  • aanpak straatracers
  • uitvoeren van snelheidscontroles door politie
  • verbetering doorstroming Driemansteeweg richting A15
  • lobby gemeente Rotterdam voor aanleg separaat fietspad langs Driemanssteeweg

Gladheidbestrijding

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor gladheidbestrijding en probeert gladheid zoveel mogelijk te voorkomen. Bij gladheid, sneeuw en ijzel houdt de gemeente de doorgaande wegen en fietspaden begaanbaar met strooiwagens en sneeuwschuivers.

Voor meer informatie over strooizout, de routes en het doorgeven van gladheidsmeldingen: www.rotterdam.nl/loket/gladheidbestrijding-en-strooizout/

Voor de gladheidbestrijding van de private kavels zijn de ondernemers zelf verantwoordelijk. Strooizout kunt u gratis ophalen bij het Milieupark in de Aploniastraat 12. Advies: Zorg dat u strooimiddelen op voorraad hebt!

© 2020 Auteursrecht - Charloisse Poort | Design door Studio Carpe Diem