PARKMANAGEMENT

Parkmanagement
Charloisse Poort

Om een hoogwaardig kwaliteitsniveau en ondernemersklimaat voor het bedrijventerrein Charloisse Poort te realiseren en te behouden, wordt parkmanagement toegepast. Parkmanagement verkleint de kans op criminaliteit, gaat verpaupering tegen, voorkomt leegstand en de wildgroei aan parkeren.

Het duurzame beheer van Charloisse Poort draagt bij aan:

  • veiligheid
  • goede bereikbaarheid
  • hoogwaardige kwaliteit van de bedrijfsomgeving
  • behoud en verbetering van de vastgoedwaarde
  • prijsvoordelen door collectieve inkoop van diensten

Basispakket

Voor de ondernemers wordt door de vereniging een basispakket van zaken geregeld:

• collectieve surveillance rondes en camerabewaking
• collectieve bewegwijzering
• Keurmerk Veilig Ondernemen
• parkmanagement

Keuzepakket

Het keuzepakket kan naar wens worden ingevuld met diensten en voorzieningen die ondernemers vrijwillig afnemen. Voor de leden zijn diverse raamovereenkomsten afgesloten.

Lidmaatschap PCP

Indien u lid wordt van de vereniging PCP, krijgt ook uw stem meer gewicht! Voor meer informatie over de PCP kunt u contact opnemen met het bestuur of de parkmanager. De leden ontvangen via per email een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering(en). U kunt zich registreren via de link hieronder.

© 2020 Auteursrecht - Charloisse Poort | Design door Studio Carpe Diem