Veilig en duurzaam
ondernemen

Welkom bij Vereniging
Parkmanagement Charloisse Poort

Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort

De ondernemers op Charloisse Poort hebben zich sinds 2008 verenigd in de Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort (PCP). De vereniging heeft ten doel Charloisse Poort op een duurzame wijze te laten beheren en behartigt de belangen van de leden. Het bestuur van de vereniging is gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de ondernemers. De vereniging is opdrachtgever van de parkmanagementorganisatie die het parkmanagement feitelijk uitvoert.

Collectieve
beveiliging

Bij de hoofdentrees en op strategische locaties op het bedrijventerrein zijn camera’s geplaatst. De camera’s geven overzichtsbeelden en detailbeelden (o.a. kentekens) van het inkomende en uitgaande verkeer. De camerabeelden worden door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf live uitgekeken.

Uitstraling en
onderhoud

Om de uitstraling van het terrein te verbeteren wordt jaarlijks een schouw georganiseerd en vindt overleg met de gemeente plaats over het groenonderhoud en de schoonmaak van de Groene Verbinding en geluidsschermen.

Bereikbaarheid en verkeer

De bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn belangrijke punten en er wordt een actief beleid gevoerd. Bij de hoofdentree en de parkeerhaven zijn welkomst- en informatieborden geplaatst. Op het bedrijventerrein zijn langs de Driemanssteeweg straatnaamborden geplaatst.

Bedrijven Investeringszone Charloisse Poort

In 2019 heeft opnieuw een ruime meerderheid van de ondernemers vóór invoering van de BIZ voor het bedrijventerrein Charloisse Poort gestemd. Dankzij de BIZ is de afgelopen jaren gezamenlijk geïnvesteerd in een veilig, aantrekkelijk en bereikbaar bedrijventerrein. Deze samenwerking heeft ons sterk gemaakt en zijn mooie resultaten bereikt.

Nieuws

© 2020 Auteursrecht - Charloisse Poort | Design door Studio Carpe Diem