OVER PCP

Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort

De ondernemers op Charloisse Poort hebben zich sinds 2008 verenigd in de vereniging Parkmanagement Charloisse Poort (PCP).

Welke doelstellingen willen wij bereiken?
– een veilig en goed onderhouden bedrijventerrein
– bevorderen van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid
– belangenbehartiging
– bevorderen contact en samenwerking tussen ondernemers en overheid
– samen sterk: een krachtig ondernemerscollectief
– een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein

Bedrijven Investeringszone
In 2019 heeft opnieuw een ruime meerderheid van de ondernemers vóór invoering van de BIZ voor het bedrijventerrein Charloisse Poort gestemd. Dankzij de BIZ is de afgelopen jaren gezamenlijk geïnvesteerd in een veilig, aantrekkelijk en bereikbaar bedrijventerrein. Deze samenwerking heeft ons sterk gemaakt en zijn mooie resultaten bereikt.

Lidmaatschap
Indien u lid wordt van de vereniging PCP, krijgt ook uw stem meer gewicht! U kunt zich registreren via het lidmaatschapsformulier. De leden ontvangen per email een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering(en) en nieuwsberichten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur of de parkmanager.

Contributie
Sinds de invoering van de BIZ voor Charloisse Poort wordt er geen jaarcontributie meer door de vereniging geïnd. Alle ondernemers dragen via de BIZ bij. Er zijn dus geen freeriders meer! De BIZ bijdrage wordt jaarlijkse via de OZB aanslag door de gemeente geïnd. De BIZ opbrengsten worden door de gemeente via de Stichting BIZ Charloisse Poort overgedragen aan de Vereniging PCP.

© 2020 Auteursrecht - Charloisse Poort | Design door Studio Carpe Diem