Keurmerk Veilig Ondernemen – certificaat

Keurmerk Veilig Ondernemen – certificaat
Voor het bedrijventerrein Charloisse Poort is het 5e hercertificeringstraject succesvol doorlopen en opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Het nieuwe certificaat is geldig t/m 2024. Klik hier om het certificaat te downloaden.

Aangezien het bedrijventerrein van camerabewaking is voorzien, ontvangt u 15% korting op uw verzekeringen. Het certificaat kunt u overhandigen aan uw verzekeringsmaatschappij.

Speciaal voor de leden van de vereniging PCP biedt Rabobank/Interpolis de verzekeringsaanbieding:
• 15% korting op de jaarpremies voor uw verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie op de Interpolis Bedrijven Compact Polis.
• Gratis technische inspectie door Interpolis met oplevering van een beveiligingsplan, afgestemd op de aard van uw bedrijf.
• Tot 8% premieteruggave op deze verzekeringen op basis van het collectieve schadeverloop op het bedrijventerrein. De premieteruggave wordt uitgekeerd aan de vereniging Parkmanagement Charloisse Poort. Deze kan dit bedrag besteden aan de jaarlijkse exploitatiekosten voor de collectieve beveiliging van het bedrijventerrein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verzekeringen van de Rabobank Rotterdam, bereikbaar via 010-400 39 15 of per email verzekeringen@rotterdam.rabobank.nl.

Bekendmaking bestemmingsplan en omgevingsvergunning Driemansteeweg 15

Bekijk de Bekendmaking bestemmingsplan en omgevingsvergunning Driemanssteeweg

Mogelijke plaatsing windmolen PCP

Mogelijke plaatsing windmolen bedrijventerrein Charloisse Poort

Duurzame energie, zoals windenergie, is volop in ontwikkeling. Ook in en om  Rotterdam. In deze nieuwsbrief informeert de gemeente Rotterdam u over de mogelijke plaatsing van een windmolen het bedrijventerrein Charloisse Poort.

Download nieuwsbrief 

Ontwerpbestemmingsplan Hornbach

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Hornbach

De bouwmarktketen Hornbach heeft plannen om aan de Driemanssteeweg 15, de huidige locatie van Jetcars, een bouwmarkt met tuincentrum en drive-in te realiseren. Voor de realisatie van de bouwmarkt moeten een aantal procedures gevolgd worden.

Bestemmingsplan

Om een bouwmarkt op deze locatie mogelijk te maken is een aanpassing van de huidige bedrijfsbestemming nodig. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan zit nu in de ontwerpfase.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt een bouwmarkt in één bouwlaag mogelijk. Het gaat om een bouwmarktgedeelte van 8.324 m2, een tuincentrumgedeelte van 5.700 m2, een drive-in gedeelte en bijbehorende parkeerplaatsen. Een deel van de parkeerplaatsen (355 plekken) bevindt zich op maaiveldniveau, de overige parkeerplaatsen (350 plekken) komen op het dak van de bouwmarkt.

Omgevingsvergunning en inzage

Om de nieuwe bouwmarkt te kunnen bouwen heeft de Hornbach een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 ter inzage.

Zienswijze
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunt u over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning een schriftelijk gemotiveerde zienswijze kenbaar maken. Tevens kan een mondeling gemotiveerde zienswijze kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via 06-10353905.

Informatiebijeenkomst
Vanwege de coronamaatregelen kan geen fysieke informatieavond worden gehouden. De gemeente organiseert op 16 november van een digitale informatiebijeenkomst.

Inrichtingsplan
Om het verkeer op de Driemanssteeweg na de komst van Hornbach op een veilige manier door te laten stromen zijn er verkeersaanpassingen nodig. Hierbij wordt aandacht gegeven aan autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers. Voor deze aanpassingen stelt de gemeente Rotterdam een inrichtingsplan op. Naar verwachting is het concept inrichtingsplan in december 2020 gereed. Onderdeel van het inrichtingsplan is de aanleg van een rotonde op de Driemansteeweg. Onderstaand treft u een visualisatie van de rotonde/aansluiting aan, die afkomstig is uit het verkeersonderzoek. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het verkeersonderzoek Hornbach. Dit plan wordt niet ter inzage gelegd. Ook voor het concept inrichtingsplan wordt door de gemeente een digitale informatiebijeenkomst (datum nog niet bekend) georganiseerd. U wordt in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk te reageren op het inrichtingsplan.

Voor meer informatie: www.rotterdam.nl, www.ruimtelijkeplannen.nl en www.overheid.nl

download: publicatie Staatscourant
download: het ontwerpbestemmingsplan Driemanssteeweg 15
download: verkeersonderzoek Hornbach
download: uitnodiging digitale informatiebijeenkomst 16 november 2020

Werkzaamheden Portlandsebrug A15

Een deel van de Portlandsebrug over de Rijksweg A15, ook wel bekend als ‘de netkous’, krijgt een nieuwe toplaag. De werkzaamheden starten op maandag 19 oktober en duren t/m 30 oktober.

Download nieuwsbrief 

Rotterdamse Veiligheidspluim 2018

Op 8 oktober is, tijdens het Rotterdams Ondernemersontbijt, de Rotterdamse Veiligheidspluim 2018 namens de het college van burgemeester en wethouders uitgereikt aan de Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort. Het bestuur werd geprezen voor hun actieve rol op het gebied van een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein. Daar zijn we best wel trots op… al zeggen we het zelf.