Asfalteringswerkzaamheden Zuiderparkweg 22 t/m 26 augustus

Werkzaamheden

De gemeente Rotterdam gaat de Zuiderparkweg opnieuw asfalteren. Het gaat om beide rijbanen tussen de Slinge tot de onderdoorgang bij de A15, Barendrecht-Rhoon. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus 2022. Er wordt alleen gewerkt in de avond en de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn beide rijbanen dicht. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Groene Kruisweg en de Langenhorst. De rotondes in het werkgebied worden niet geasfalteerd. Vanuit de wijken kan gebruik gemaakt worden van de rotondes. Overdag zijn beide rijbanen wel open voor verkeer.

Openbaar vervoer en hulpdiensten

De bussen rijden hun normale route. Tijdens de werkzaamheden leiden we de bussen over één rijbaan. Dat geldt ook voor de hulpdiensten.

Geluidshinderhinder

Het verwijderen van het oude asfalt kan geluidsoverlast veroorzaken.

Meer informatie

Ter informatie treft u bijgaand de nieuwsbrief van de gemeente aan. Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het algemene informatienummer van de gemeente Rotterdam 14 010 of een email sturen naar Zuiderparkweg@rotterdam.nl. Voor meer informatie en de laatste planning/wijzigingen zie www.rotterdam.nl/zuiderparkweg.

Nieuwsbrief afalteren ZPW

 

 

 

Duurzame inspiratiemarkt 29 september

Op 29 september organiseren wij BT010, een duurzame inspiratiemarkt voor alle ondernemers op onze Rotterdamse bedrijventerreinen.

Wilt u alles weten over toekomstbestendig ondernemen, inspiratie opdoen of geïnformeerd worden over bijvoorbeeld diverse subsidieregelingen?  Noteer dan nu alvast deze datum:

Donderdag 29 september

16.30 uur – 19.30 uur

De Rotterdam,  Wilhelminakade 179

Een uitnodiging met meer informatie over het programma en de mogelijkheid om u aan te melden volgt in september.

 

 

Verduurzamen bedrijven(terreinen)

Duurzaam ondernemen. Ben jij klaar voor de toekomst?

Het wordt steeds belangrijker dat je je bedrijf verduurzaamt, ook omdat overheidsinstanties hiervoor al beleid hebben of bezig zijn hier regels voor te maken. Kantoren moeten in 2023 minimaal energielabel C hebben en vanaf 2025 is de binnenstad verboden voor bestelbusjes en vrachtwagens die rijden op fossiele brandstoffen (diesel of benzine). Vanaf 2040 geldt dit verbod overal. Het is dus een kwestie van tijd totdat er meer wet- en regelgeving komt voor ondernemers op bedrijventerreinen. Juist daarom is het tijd om aan de slag te gaan! Alleen wat kun je precies doen aan verduurzaming? Welke subsidies en regelingen zijn er? En met wie moet je contact opnemen met vragen? Dit en meer vind je in de bijgaande brochure van de gemeente Rotterdam.

Energievoucher voor ondernemers

In het kader van de energietransitie wil de gemeente ondernemers stimuleren om te investeren in verduurzaming. De subsidieregeling Energievoucher is speciaal voor ondernemers op bedrijventerreinen die de duurzaamheid van hun bedrijfspand willen verbeteren. Zij kunnen een Energievoucher aanvragen die vele voordelen biedt. De Energievoucher kan naar keuze worden ingezet voor een energiescan, een dakscan voor zonnepanelen of op een energiebesparingsmaatregel. De voucher bedraagt maximaal € 700,-. Voor meer informatie zie: https://www.rotterdam.nl/loket/energievouchers-voor-ondernemers-bedrijventerreinen/

Tips, subsidies, regelingen en advies

Op www.duurzaam010.nl staan alle subsidies, regelingen en mogelijkheden voor bedrijven om te verduurzamen. Op de website staat ook een interview met een ondernemer die al gebruikt heeft gemaakt van de subsidieregeling Energievoucher: Dit kunnen ondernemers met de Energievoucher – Duurzaam 010

https://charloissepoort.nl/wp-content/uploads/2022/06/Paginas-van-D_ROTT2203_brochure-verduurzaming-0906_LM-002-2.pdf

 

 

Agenda ledenvergadering 16 juni (graag aanmelden)

T.a.v. alle BIZ heffingsplichtigen bedrijventerrein Charloisse Poort

Beste leden vereniging PCP,

Ter voorbereiding van de ledenvergadering donderdag 16 juni 2022 van 8.15 tot 9.30 uur met ontbijt (inloop vanaf 8.00 uur) sturen wij u hierbij de agenda en vergaderstukken toe. Graag vragen wij u om deze stukken zelf mee te nemen naar de vergadering.

De ledenvergadering wordt gehouden bij restaurant Zela, Charloisse lagedijk 952.

Onderstaand treft u het programma voor deze bijeenkomst aan:

1. Opening, mededelingen en agendavaststelling
-stand van zaken ontwikkeling Hornbach

2. Ingekomen stukken

3. Besluitvorming stukken vereniging PCP i.p.v. ledenvergadering 2020 en 2021
-vaststelling stukken 2020 (zie bijgaande mail 11-11-20 met bijlagen)
-vaststelling stukken 2021 (zie bijgaande mail 29-11-21 met bijlagen)

4. Juridische en financiële zaken
-bestuur PCP en bestuur stichting BIZ: aftreden en (her-)benoeming
-jaarrekening 2021, verslag kascommissie en decharge bestuur (bijgaand)
-benoeming nieuwe kascommissie
-begroting 2023

5. BIZ Charloisse Poort 2020-2024: resultaten
-collectieve beveiliging: camerabewaking en collectieve surveillance rondes
-collectieve bewegwijzering
-5e hercertificeringstraject Keurmerk Veilig Ondernemen: uitreiking certificaat 2021-2024
-groenonderhoud en uitstraling
-kennismaking nieuwe wijkagent

6. Verduurzaming bedrijventerreinen door Arjen Spanjersberg gemeente Rotterdam

7. Rondvraag en sluiting

Per e-mail kunt u zich aanmelden voor deze vergadering.

Ja! Ik kom naar de bijeenkomst: aanmelden>>

Nee, ik ben helaas verhinderd: afmelden>>

Uiteraard horen wij het ook graag als u vragen, aandachtspunten of onderwerpen heeft voor deze ledenvergadering.

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neem dan contact met ons op.

Graag tot 16 juni!

Aankondiging jaarlijkse schouw 12 mei 2022

Beste ondernemers, 

Schouw

Op donderdag 12 mei van 9.00-11.00 uur vindt de jaarlijkse schouw over het bedrijventerrein Charloisse Poort plaats. Tijdens deze schouw worden door de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen verbeterpunten in het kader van een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein geïnventariseerd. Ook wordt in beeld gebracht welke verbeteringen geconstateerd zijn sinds de schouw van vorig jaar.

Hebt u aandachtspunten gesignaleerd? Of wilt u deelnemen aan deze schouw? Geef het door aan de parkmanager.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Hier treft u bijgaand het bericht van de gemeente Rotterdam aan inzake de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aan de Charloisse Lagedijk.

Keurmerk Veilig Ondernemen – certificaat

Keurmerk Veilig Ondernemen – certificaat
Voor het bedrijventerrein Charloisse Poort is het 5e hercertificeringstraject succesvol doorlopen en opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Het nieuwe certificaat is geldig t/m 2024. Klik hier om het certificaat te downloaden.

Aangezien het bedrijventerrein van camerabewaking is voorzien, ontvangt u 15% korting op uw verzekeringen. Het certificaat kunt u overhandigen aan uw verzekeringsmaatschappij.

Speciaal voor de leden van de vereniging PCP biedt Rabobank/Interpolis de verzekeringsaanbieding:
• 15% korting op de jaarpremies voor uw verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie op de Interpolis Bedrijven Compact Polis.
• Gratis technische inspectie door Interpolis met oplevering van een beveiligingsplan, afgestemd op de aard van uw bedrijf.
• Tot 8% premieteruggave op deze verzekeringen op basis van het collectieve schadeverloop op het bedrijventerrein. De premieteruggave wordt uitgekeerd aan de vereniging Parkmanagement Charloisse Poort. Deze kan dit bedrag besteden aan de jaarlijkse exploitatiekosten voor de collectieve beveiliging van het bedrijventerrein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verzekeringen van de Rabobank Rotterdam, bereikbaar via 010-400 39 15 of per email verzekeringen@rotterdam.rabobank.nl.

Bekendmaking bestemmingsplan en omgevingsvergunning Driemansteeweg 15

Bekijk de Bekendmaking bestemmingsplan en omgevingsvergunning Driemanssteeweg