BIZ / Het belang voor ondernemers

Het belang voor ondernemers Charloisse Poort 

 • Belangen van ondernemers staan voorop: ontwikkeling van een 5 jaar plan waar ondernemers zelf invloed op hebben
 • Veilig bedrijventerrein: voortzetten camerabewaking en KVO: geen overvallen en inbraken!
 • Verbeterde uitstraling openbare ruimte
 • Verbetering imago van het bedrijventerrein: tegengaan van leegstand en verpaupering
 • Bereikbaar en verkeersveilig bedrijventerrein
 • Betere samenwerking en meer onderhandelingskracht richting gemeente
 • Gezamenlijk investeren en collectief aankopen is goedkoper en effectiever
 • Alle ondernemers maken deel uit van de BIZ; participatie vergroot betrokkenheid
 • meebetalen vergroot de wens tot meebepalen
 • Evenwichtige verdeling van lasten, iedere ondernemer betaalt mee: geen ledenwerving en contributieheffing meer
 • Meer budget en gegarandeerde inkomsten, dus mee slagkracht
 • Professioneler opereren en makkelijk organiseren
 • De BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, dan van belang is voor ondernemers, werknemers, vastgoedeigenaren, bezoekers en nieuwe huurders/investeerders
© 2020 Auteursrecht - Charloisse Poort | Design door Studio Carpe Diem