BIZ Charloisse Poort

BIZ Charloisse Poort

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit en uitstraling van hun bedrijfsomgeving. Via een BIZ kunnen de kosten evenredig verdeeld worden over alle ondernemers. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat en dit laat blijken door middel van een schriftelijke stemming. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers.

Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) biedt ondernemers de kans om gezamenlijk Charloisse Poort veiliger en aantrekkelijker te maken én zorgt ervoor dat alle ondernemers meebetalen aan de uitvoering van plannen.

Dankzij de BIZ is de afgelopen 10 jaar gezamenlijk geïnvesteerd in een veilig, aantrekkelijk en bereikbaar bedrijventerrein. Deze samenwerking heeft ons sterk gemaakt. Zo is voorbeeld het camerabewakingssysteem uitgebreid naar 64 camera’s, worden de beelden live uitgekeken, surveillance rondes uitgevoerd en is het bedrijventerrein Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. De BIZ voor Charloisse Poort wordt als voorbeeld gezien voor alle bedrijventerreinen in Rotterdam.

De 2e BIZ termijn (2020-2024) loopt op 31 december 2024 af. Indien de BIZ niet wordt verlengd, gaan alle inspanningen en investeringen van de afgelopen jaren verloren.

Informatiebrochure BIZ Charloisse Poort 2025-2029 (binnenkort te downloaden)

Voor meer informatie over de BIZ: www.rotterdam.nl

© 2020 Auteursrecht - Charloisse Poort | Design door Studio Carpe Diem