BIZ / BIZ resultaten 2015-2024

Wat hebben we bereikt?

Tijdens de BIZ periode 2015 t/m 2024 zijn de volgende resultaten behaald:

Schoon-heel-veilig

 • Collectieve surveillance rondes over het bedrijventerrein
 • Modernisering en uitbreiding van het camerabewakingssysteem naar 64 camera’s (kenteken en overzicht)
 • Beelden worden live uitgekeken door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf
 • Project ‘camera in beeld’: gebruik door politie van camerabeelden voor incidenten op Charloisse Poort of in de regio
 • Succesvolle en verbeterde samenwerking KVO convenantpartners: gemeente, politie, brandweer
 • 6e certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen behaald voor Charloisse Poort
 • Verbeterde uitstraling door jaarlijkse schouw over het bedrijventerrein
 • Meldingen openbare ruimte en defecte lantaarnpalen worden snel via MeldR app door gemeente opgepakt
 • Korte lijnen met de wijkagent voor ondernemers
 • Integrale handhavingacties door politie, brandweer, DCMR, Waterschap en gemeente
 • Gebruik van WhatsApp Alert groep Charloisse Poort
 • Aanpak overlast hangjongeren
 • Toename van het aantal AED locaties op het bedrijventerrein
 • Toekenning van cofinanciering en subsidies door gemeente o.a. voor camerabewaking en reiniging geluidswand

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

 • Overleg gemeente en Hornbach waarborgen bereikbaarheid en verkeersveiligheid toekomstige vestiging Hornbach
 • Opheffing éénrichtingsverkeer Aploniastraat en verbeterde parkeersituatie
 • Aanleg fietssuggestiestroken en 50 km markering Driemanssteeweg
 • Bushalte ter hoogte van rotonde Zuiderparkweg
 • Instelling stopverbod zuidzijde Driemanssteeweg
 • Aanpak overlast parkeren en overnachten vrachtwagens
 • Aanpak lekkage fiets- en voetgangersbrug de Groene Verbinding door gemeente
 • Geen overlast/gevaar meer door straatracers
 • Verkeersmetingen op Driemanssteeweg
 • Snelheidscontroles door politie
 • Verbetering doorstroming Driemansteeweg richting A15
 • Lobby gemeente Rotterdam voor aanleg separaat fietspad langs Driemanssteeweg.
 • Snelheid beperkende maatregel: stickers 50 km op lantaarnpalen

Uitstraling

 • Aanpak zwerfvuil, afval bezoekers McDonalds en lachgascilinders
 • Monitoren dat groenonderhoud door gemeente wordt onderhouden conform beeldkwaliteitsnormering
 • Monitoren dat waterpartijen conform afspraak worden onderhouden door gemeente, HHSK en ProRail
 • Onderhouden/schoonmaken informatiepaneel hoofdentree bedrijventerrein en straatnaamverwijzingsborden
 • Overleg met gemeente over voortgang sloop/nieuwbouw projecten
 • Schoonmaak fiets- en voetgangersbrug de Groene Verbinding door de gemeente

© 2020 Auteursrecht - Charloisse Poort | Design door Studio Carpe Diem