BIZ / BIZ plan 2025-2029

BIZ plan 2025-2029, gebiedsafbakening en heffing 

BIZ plan

Het bestuur heeft het nieuwe BIZ plan met activiteiten en een meerjarenbegroting opgesteld. De gelden kunnen alleen aan worden besteed aan de in het BIZ plan omschreven activiteiten. Deze activiteiten zijn te allen tijde complementair aan de activiteiten die de gemeente reeds uitvoert met betrekking tot het BIZ gebied. Dit wil zeggen, dat de BIZ activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen.

De activiteiten zijn onderverdeeld in vier thema’s:

 • Schoon, Heel en Veilig
 • Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
 • Uitstraling
 • Duurzaamheid

BIZ plan 2025-2029 met meerjarenbegroting     beschikbaar vanaf augustus
Uitvoeringsovereenkomst                                        beschikbaar vanaf oktober
BIZ verordening                                                         beschikbaar vanaf 2025
Statuten Stichting BIZ Charloisse Poort               download

Gebiedsafbakening

De bijdrageplichtigen zijn alle ondernemers (=gebruikers) van een pand gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen het BIZ gebied. Indien een pand niet in gebruik is, wordt de eigenaar als bijdrageplichtige aangemerkt.

Het gebied waarvoor de beoogde BIZ zone is ingesteld bestaat uit de volgende straten op het bedrijventerrein Charloisse Poort:

 • Driemanssteeweg: alle nummers
 • Aploniastraat: alle nummers
 • Charloisse Lagedijk : nummers 638, 642, 940, 946 en 952
 • Zuiderparkweg 612, 616 en 620
 • de nummers van de te realiseren bebouwing op nieuwbouwlocaties vallend binnen het BIZ gebied

Het BIZ gebied is aangegeven op de BIZ kaart.

BIZ bijdrageplichtigen

In overleg met de Belastingsdienst Rotterdam zijn vastgesteld als bijdrageplichtigen binnen de gebiedsafbaking:

 • Alle gebruikers werkzaam in een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen de BIZ.
 • De eigenaren van leegstaande panden.

Let op: het WOZ-bestand van de gemeente Rotterdam dient als basis voor het bepalen van de bijdrageplichtigen.

Eigenaren en gebruikers kunnen wijzigingen door gegeven via de afdeling belastingen van de gemeente Rotterdam.

BIZ heffing

De BIZ-heffing is vastgesteld op 0,085% en de bijdrage wordt berekend over de WOZ-waarde van uw pand. Er wordt een bovengrens gehanteerd: de maximale heffingswaarde van de WOZ waarde is ingesteld op € 1.500.000,-. De BIZ bijdrage bedraagt hierdoor maximaal € 1.275,-.

Voorbeelden:

 • WOZ-waarde pand A € 100.000  => BIZ bijdrage € 85,00 per jaar / € 7,08 per maand
 • WOZ-waarde pand B € 150.000  => BIZ bijdrage € 127,50 per jaar / € 10,63 per maand
 • WOZ-waarde pand C € 300.000  => BIZ bijdrage € 255,00 per jaar / € 21,25 per maand
 • WOZ-waarde pand A € 840.000  => BIZ bijdrage € 714,00 / € 59,50 per maand
 • WOZ-waarde pand B € 1.500.000 (bovengrens)  => BIZ bijdrage € 1.275,00 / € 106,25 per maand
 • WOZ-waarde pand C € 2.000.000 (€ 1.500.000 is maximale bovengrens)  => BIZ bijdrage € 1.275,00 / € 106,25 per maand
© 2020 Auteursrecht - Charloisse Poort | Design door Studio Carpe Diem