BELANGRIJK: NIEUWE BIZ 2025-2029 – informele draagvlakmeting BIZ (laat uw stem horen!)

Informele draagvlakmeting BIZ

In 2015 en opnieuw in 2019 heeft een ruime meerderheid van de ondernemers vóór invoering van de BIZ voor het bedrijventerrein Charloisse Poort gestemd. Dankzij de BIZ is de afgelopen 10 jaar gezamenlijk geïnvesteerd in een veilig, aantrekkelijk en bereikbaar bedrijventerrein. Deze samenwerking heeft ons sterk gemaakt. Zo is voorbeeld het camerabewakingssysteem uitgebreid naar 64 camera’s, worden de beelden live uitgekeken, surveillance rondes uitgevoerd en is het bedrijventerrein Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. De BIZ voor Charloisse Poort wordt als voorbeeld gezien voor alle bedrijventerreinen in Rotterdam.

Deze BIZ termijn (2020-2024) loopt op 31 december 2024 af. Indien de BIZ niet wordt verlengd, gaan alle inspanningen en investeringen van de afgelopen jaren verloren. Wij verkennen daarom de mogelijkheid voor een derde termijn van de BIZ voor Charloisse Poort.

Hoe kijkt u zelf aan tegen een nieuwe BIZ voor Charloisse Poort?

Tijdens de ledenvergadering van de vereniging PCP op 5 oktober jl. hebben de leden positief gereageerd op het voorstel van het bestuur om voor Charloisse Poort een nieuw BIZ traject voor de komende 5 jaar op te starten. Inmiddels is het bestuur aan de slag met het opstellen van het nieuwe plan met BIZ activiteiten en een meerjarenbegroting. Uiteraard zijn uw ideeën voor het nieuwe BIZ van harte welkom!

Laat uw stem horen!

Graag vragen wij u 5 vragen te beantwoorden en uw mening te geven over de BIZ door het formulier in te vullen en uiterlijk 24 mei 2024 per e-mail te retourneren via parkmanager@charloissepoort.nl.

https://charloissepoort.nl/wp-content/uploads/2024/04/PCP-enquete-informele-draagvlakmeting-BIZ-2025-2029.docx

U kunt het formulier ook inleveren bij tankstation Total Baris, Charloisse Lagedijk 638. Uiteraard zijn uw ideeën voor de nieuwe BIZ van harte welkom!

Let op: Het is belangrijk dat er een respons is van minimaal 50% van het totaal aantal ondernemers. Als minimaal 25% van de ondernemers nu aangeeft om van plan te zijn vóór de BIZ te stemmen, dan volgt in het najaar de formele draagvlakmeting. U kunt dan officieel uw stem uitbrengen.

BIZ informatieVoor meer informatie over de BIZ voor Charloisse Poort verwijzen wij u graag naar de website www.charloissepoort.nl/biz/.

Vragen kunt u stellen tijdens het BIZ inloopspreekuur op woensdag 8 mei 2024 van 8.30 tot 9.30 uur bij Severs Breeman Rotterdam-Zuid – Driemanssteeweg 130.

Uiteraard kunt u ook uw vragen per mail of telefonisch stellen. U kunt contact opnemen met het bestuur of de parkmanager Janneke Both, bereikbaar via parkmanager@charloissepoort.nl of 0182-622744.

BIZ bijeenkomst

Op 5 september 2024 om 17.00 uur wordt een BIZ informatiebijeenkomst gehouden, dan wordt het BIZ plan 2025-2029 gepresenteerd en een nadere toelichting gegeven. Uiteraard ontvangt u de uitnodiging en het programma voor deze bijeenkomst tijdig per mail.

Als initiatiefnemers hopen wij uiteraard op uw stem vóór de BIZ.