Draagvlakmeting: bent u vóór of tegen betaald parkeren op Charloisse Poort? Geef uw mening!

Draagvlakonderzoek betaald parkeren Charloisse Poort: geef uw mening!

Eind 2023 wordt betaald parkeren ingevoerd in de naastgelegen wijken Pendrecht en Zuidwijk. De gemeente heeft aangegeven dat het bedrijventerrein Charloisse Poort nu (nog) niet staat ingetekend om ook betaald parkeren in te voeren.

De ervaring in andere delen van Rotterdam is echter wel dat de invoering van betaald parkeren consequenties heeft voor de naastgelegen gebieden (zie https://www.rotterdam.nl/parkeren-charlois-west).

Denk hierbij aan de toename van parkeerdruk, waardoor het moeilijker wordt om gebruik te maken van de openbare parkeerplaatsen op het bedrijventerrein. Of aan parkeeroverlast/wild parkeerders op uw eigen parkeerterrein, waardoor de plaatsing van een hekwerk/het afsluiten van uw terrein van belang is.

De gemeente heeft de mogelijkheid aangegeven om betaald parkeren eind 2023 ook meteen in te voeren op Charloisse Poort. Als betaald parkeren wordt ingevoerd dan zou dit gelden van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 23.00 uur. Let op: ondernemers die een eigen parkeerterrein hebben, kunnen geen parkeervergunning bij de gemeente aanvragen voor openbare parkeerplaatsen.

 

Het bestuur wil hiervoor het draagvlak onder de ondernemers op Charloisse Poort inventariseren. Wij zijn benieuwd naar uw mening en vragen u om de bijgaande vragenlijst vóór 1 juni 2023 in te vullen en per email te retourneren.

 

Klik op de link voor de vragenlijst:  https://charloissepoort.nl/wp-content/uploads/2023/05/Vragenlijst-ondernemers-draagvlakonderzoek-invoeren-betaald-parkeren.doc